Zarząd Oddziału

Prezes Zarządu Oddziału — JERZY JAKIMOWICZ

Zastępca Prezesa Zarządu — MACIEJ DUCH

Zastępca Prezesa Zarządu — PIOTR BASTEK

Członkowie Zarządu: BARBARA HOLY, BARTŁOMIEJ KLICH

Zastępca Członka Zarządu: PAWEŁ KALINOWSKI

Prezes Honorowy — BOLESŁAW SZPETMAN

Członkowie Honorowi: JAN TABORSKI, JACEK WALCZYŃSKI

Członek Śląskiej Rady FSNT NOT — JACEK WALCZYŃSKI

Komisja Rewizyjna: ZBIGNIEW HERISZ — przewodniczący

Członkowie Komisji Rewizyjnej: SABINA SZEWCZYKOWSKA, BOGUSŁAW BIOLIK