Zarząd krajowy

Zarząd Krajowy
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
email: zarzad@sitkrp.org.pl
www.sitkrp.org.pl

Prezes — dr inż. JACEK PAŚ
email: jacek.pas@sitkrp.org.pl

Sekretarz Generalny — dr inż. WAWRZYNIEC WYCHOWAŃSKI
email:  wawrzyniec.wychowanski@sitkrp.org.pl

Prezes Honorowy — ANDRZEJ GOŁASZEWSKI (zarzad@sitkrp.org.pl)

Prezes Honorowy — WIESŁAW STAROWICZ (starowicz@sitk.org.pl)

Prezes Honorowy — JANUSZ DYDUCH (dyduch.janusz@gmail.com)

Wiceprezes ds. działalności statutowej — MARIUSZ SZAŁKOWSKI (mszalkow@mpk.krakow.pl)

Wiceprezes ds. drogownictwaMAREK MOTYLEWICZ (marek.motylewicz@gmail.com)

Wiceprezes ds. kolejnictwa — GRZEGORZ ŁUKASIK (grzegorz.lukasik@plk-sa.pl)

Członek Zarządu Krajowego ds. lotnictwa – LESZEK KRAWCZYK (leskraw@gmail.com)

Zastępca Sekretarza Generalnego — JAN FIRLIK (jan.firlik@gmail.com)

Członek Zarządu Krajowego ds. kontaktów z administracją publiczną – TOMASZ PERETA (pereta.tomasz@gmail.com)

Członek Zarządu Krajowego ds. nadzoru nad inwestycjami drogowymi — BEATA TOPORSKA (beata.toporska@sitkrp.org.pl)

Członek Zarządu Krajowego ds. nadzoru nad inwestycjami kolejowymi — WOJCIECH RYBAK (w.rybak@poczta.onet.pl)

Członek Zarządu Krajowego ds. drogownictwa — MAREK ŻMIJAN (zmijanmarek@o2.pl)

BIURO ZARZĄDU KRAJOWEGO
HANNA SZARY — Kierownik Wydziału Konferencji i Prac Eksperckich

tel: 22 827 02 58; 22 827 02 59: kom. 506 116 966 email: hanna.szary@sitkrp.org.pl