Wydarzenia

Wizyta w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
3 czerwca br., Zarząd Oddziału SITK RP w Katowicach w gościnie u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, na zaproszenie Dyrektora Oddziału Kol. Przemka Juszczyka. Tematy – jak zwykle bieżące i gorące:

Odwiedziny w Świerklańcu
24 maja br. — Członkowie Koła nr 5 i 25 zapoznali się z pracą Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitarnej Sp. z o.o. w Świerklańcu, obejrzeli prezentację, zwiedzili obiekty zakładu, projekty modernizacji, zapoznali się z autobusami eksploatowanymi spalinowymi oraz elektrycznym typu Solaris Urbino 12 i odbyli pokazową przejażdżkę autobusem elektrycznym. Przewodnikiem po przedsiębiorstwie był Prezes PKM Pan Piotr Rachwalski.

Wojciech Dinges autorem drugiej książki. Po „Sekretach Chorzowa” (Kol. Wojtek jest chorzowianinem) ukazał się „Najważniejszy rejs” Tematyka kryminalna!

17 stycznia 2024 roku — spotkanie Komisji Informacji i Promocji. Omówiono realizację zadań i wydarzenia roku 2023 oraz propozycje planu pracy na rok bieżący, a także cele i założenia w zakresie promowania Stowarzyszenia w mediach i podczas spotkań, konferencji sympozjów. Szereg propozycji i ustaleń zgłosili Kol. Kol. Ireneusz Jasiński i Waldemar Fabirkiewicz. Ustalono termin następnego spotkania na dzień 21 lutego br. godz. 17 (Platforma Microsoft Teams). Z Oddziału Katowickiego uczestniczył Kol. Jacek Walczyński (online). Spotkanie prowadziła Kol. Katarzyna Gawlik-Tarnowska


Wiceprezes Zarządu Oddziału Maciej Duch spotkał się w dniu 02 listopada br. z członkami koła nr 7 SITK w siedzibie PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki. Omówiono możliwości organizacji w przyszłym roku konferencji. Ustalono plan działania w zakresie:
przedstawienia propozycji tematu przewodniego konferencji;
podjęcia rozmów z potencjalnymi sponsorami;
zaproponowano wstępny termin na 20-22.06.2023 r.

22 stycznia — w Warszawie zmarł STANISŁAW MAKOWSKI — długoletni członek oddziału katowickiego 1975 – 1998, były dyrektor katowickiego ZWUS-u i wiceprezes Firmy Rail Engineering.
Miał 92 lata.

26 stycznia — UOKiK zgodził się na zakup przez PKP PLK spółki CARGOTOR. Transakcja ma ułatwić rozbudowę Małaszewicz.

12 lutego — w wieku 71 LAT zmarła nasza Koleżanka z Oddziału w Kielcach JÓZEFA SOBCZYŃSKA-STEFAŃSKA – długoletnia i zasłużona działaczka Stowarzyszenia, wieloletnia członek Krajowej Komisji Rewizyjnej SITK RP. Członek Honorowy.

28 lutego — 90 lat temu uruchomiono magistralę węglową Śląsk – Porty. Okolicznościowe materiały zaprezentował Skansen Lokomotyw Zduńska Wola Karsznice (filia Muzeum Historii Miasta). My przypominamy, że budowniczym. Magistrali Węglowej był inż. Józef Nowkuński, którego pomnik odsłonięto w 2015 roku w Tarnowskich Górach. Pomnik powstał z inicjatywy kolejarzy tarnogórskich i naszego oddziału oraz ówczesnego Prezesa Oddziału Kol. Mieczysława Cieszyńskiego.

01 marca — Koleje Śląskie rekrutują pracowników na stanowiska Główny specjalista ds. personalnych, dyspozytor, starszy specjalista ds. procesów zakupowych i wiele innych.

05 marca — W Poznaniu obchodzono jubileusz 125-lecia tramwaju elektrycznego (MPK Poznań)

07 marca 2023 — Na platformie WEBEX odbyło się kolejne spotkanie KLUBU MIŁOSNIKÓW HISTORII I ZABYTKÓW TRANSPORTU. Tematem był gawęda Kol. Jerzego Hydzika z cyklu KOLEJE ŚWIATA. Na I z XIV zaplanowanych z tego cyklu spotkaniu, Kol. Jurek opowiedział i zilustrował slajdami historie powstawania torów kolejowych.

08 marca — Najlepsze życzenia składamy Naszym Paniom chociaż i tak wiadomo, że cały rok Im dobrze życzymy.

18 – 19 marca — W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 31 (d. Technikum Kolejowe) odbędzie VII Festiwal pt. KOLEJ W MINIATURZE. Zaprezentowane zostaną makiety stacji i linii kolejowych, dioramy, modele, pamiątki i akcesoria oraz symulator jazdy w kabinie maszynisty lokomotywy EU07.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, Koło Seniorów oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zapraszają na prelekcję z serii: „KOLEJE ŚWIATA”, która odbędzie się w dniu 09 maja 2023 roku o godzinie 16:00.

KONFERENCJA W JURACIE – 25-27.04.2023
XII Konferencja naukowo-techniczna pt. „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego” zorganizowana przez firmy produkujące urządzenia dla kolejnictwa tj. Arex Sp.z o.o. w Gdańsku (urządzenia ogrzewania rozjazdów) i Neel Sp. z o.o. Warszawa (systemy odpłaszania zwierząt) oraz Zarząd Główny SEP. Spotkania odbywały się w trzech różnych Sesjach; Automatyka Sterowania Ruchem Kolejowym, Energetyka oraz Ochrona środowiska, bezpieczeństwo, infrastruktura, diagnostyka podczas których wygłoszono szereg interesujących referatów.
W Konferencji wzięło udział ponad 200 osób z różnych firm w Polsce. Oddział w Katowicach reprezentował Prezes JERZY JAKIMOWICZ.

SPOTKANIE NA WYDZIALE BUDOWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ