Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK lub SITK RP) jest organizacją naukowo-techniczną o celach niekomercyjnych, działającą na rzecz transportu a przede wszystkim dla dobra swoich członków.
Głównymi celami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP jest:
• poszerzanie wiedzy w dziedzinie inżynierii, komunikacji i transportu;
• reprezentowanie kadr inżynieryjno-technicznych wobec władz państwowych i związkowych;
• podwyższanie kwalifikacji zawodowych tych kadr;
• ochrona zawodu;
• organizowanie pomocy koleżeńskiej;
• integracja środowiska technicznego transportu.
Szczegółowe cele i sposób ich realizacji określa Statut [tutaj]
Jednostką terenową SITK RP jest Oddział w Katowicach posiadający osobowość prawną działający od 1946 roku. Historia oddziału katowickiego znajduje się [tutaj].
Działania Zarządu Oddziału zmierzają do nawiązania współpracy z kierownictwami przedsiębiorstw i spółek branżowych, zachęcania młodych inżynierów i techników do rozwijania i poszerzania swej wiedzy oraz umiejętności, aby działalność ta mogła przynosić pozytywne efekty w postaci odbudowy szeregów, zwiększenia ilości członków czynnych, pozyskiwania członków wspierających a przede wszystkim w postaci odbudowy zaufania do Stowarzyszenia w naszym regionie.