Koła i Kluby

 • Koło nr 1 przy PKP CARGO S.A. Południowym Zakładzie Spółki
  ilość członków: 5. Prezes: SABINA SZEWCZYKOWSKA
 • Koło nr 2 przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  ilość członków: 32. Prezes: PRZEMYSŁAW JUSZCZYK
 • Koło nr 5 Międzyzakładowe przy oddziale SITK w Katowicach
  ilość członków: 3.
 • Koło nr 7 przy PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki
  ilość członków: 58 (w tym: 11 emerytów). Prezes: PAWEŁ KALINOWSKI
  www.sitkt7.tgory.pl
 • Koło nr 10 przy Politechnice Śląskiej w Katowicach
  ilość członków: 3
 • Koło nr 11 przy Biurze Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT w Katowicach
  ilość członków: 4
 • Koło nr 14 przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach
  ilość członków: 1. Prezes: Bartłomiej Grzesik
 • Koło nr 21 przy Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Chorzowie
  ilość członków: 3
 • Koło nr25 przy ALSTOM SA. Oddział w Katowicach
  ilość członków: 26 (w tym: 3 emerytów. Prezes: BOGUSŁAW BIOLIK
 • Koło nr 26 przy Kolejach Śląskich w Katowicach
  ilość członków: 8. Prezes: MARIA MARSZAŁEK
  (wykreślone uchwałą z września 2023)

  CZŁONKOWIE HONOROWI: 3 (Prezes Honorowy, 2 członków honorowych).
  Razem: 148 osób.

Aktualizacja na dzień 25.11. 2023.