AKTUALNOŚCI

29 marca 2023
WITAMY!
Od teraz działamy już oficjalnie na naszej stronie!

Lead, innovate, and grow with AI and generative AI
27 czerwca br. godz. 16 – 17. Webinar online. Szczegóły na https://www.strategyzer.com/events/ai#signup

POLSKIE FORUM TRANSPORTU, LOGISTYKI i SPEDYCJI TRANSPOL 2024
27-28 czerwca 2024 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Szczegóły na https://wsb.edu.pl/polskie-forum-transportu-logistyki-i-spedycji-transpol-2024/program-ramowy

Konferencja AI dla przemysłu: 24 czerwca br. godz. 10 – 12. Webinar online. Szczegóły na https://www.linkedin.com/events/aidlaprzemys-u7203324277075439616/comments/

Spotkanie Klubu Seniora w Kielcach. Klub działa już 20-lat. Gratulujemy Seniorom i życzymy długiej działalności!

Wojciech Dinges autorem drugiej książki. Po „Sekretach Chorzowa” (Kol. Wojtek jest chorzowianinem) ukazał się „Najważniejszy rejs” Tematyka kryminalna!

10 kwietnia 2024 — Wycieczka techniczna do stacji Czechowice Dziedzice

Kol. Adam Konsek kolejnym Rzeczoznawcą SITK RP w Naszym Oddziale. Specjalnością Kol. Konska są nawierzchnie komunikacyjne drogowo-lotniskowe i zagadnienia geotechniczne.

07 grudnia 2023
W sali nr 4 członkowie i Zarząd Oddziału uczestniczyli w spotkaniu noworocznym, na którym oprócz tradycyjnej kawy i kanapek wręczono odznaki stowarzyszeniowe i dyplomy uznania, a także legitymacje nowym członkom Koła nr 14 i Koła nr 25. Osiągnięcia i wydarzenia mijającego roku przedstawił i omówił Prezes Zarządu Oddziału JERZY JAKIMOWICZ.

30 marca 2023
Członkowie Koła nr 25 (Alstom ZWUS) odwiedzili Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Wizyta była okazją do spotkania z pracownikami Wydziału oraz dyskusji na temat historycznych i współczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym, jak również ich przyszłości. Członkowie SITK mieli również możliwość zobaczenia laboratorium utworzonego przez firmę Alstom oraz dydaktycznej makiety kolejowej z urządzeniami sterowania firmy Rail-Mil. W trakcie spotkania Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej reprezentowali prof. PŚ, dr hab. inż. Jakub Młyńczak oraz dr inż. Szymon Surma

07 marca 2023
Na platformie Microsoft Teams odbyło się II spotkanie Komisji Informacji i Promocji przy Zarządzie Krajowym.
Omawiano kwestie i problemy związane z przedstawianiem udostępnianiem formy informacyjnej, medialnej i wizualnej Stowarzyszenia i przekazywaniem kluczowych informacji na portalach społecznościowych. Cennymi uwagami i spostrzeżeniami oraz wiadomościami i doświadczeniem zdobytym podczas długoletniej pracy w Zarządzie Krajowym podzielił się Kol. WALDEMAR FABIRKIEWICZ.
Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Komisji Kol. KATARZYNA GAWLIK-TARNOWSKA. W trakcie spotkania poruszano tematy dalszego rozbudowywania mediów społecznościowych, możliwości finansowania działalności, zasad funkcjonowania wydawnictw, organizowania konferencji naukowych. Z uwagi na brak wszystkich uczestników zajmujących się niektórymi tematami, nie udało nam się wyczerpująco omówić wszystkich kwestii.
Z oddziału katowickiego uczestniczył Kol. Jacek Walczyński.

01 marca
Prezes Zarządu Kol. JERZY JAKIMOWICZ odwiedził Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Spotkanie było połączone z wręczeniem legitymacji i członkowskich i odznak SITK nowym członkom Koła nr 14. Obecnie Koło liczy 13 osób a prezesem Koła jest Kol. BARTŁOMIEJ GRZESIK. Podczas spotkania z całym zespołem naukowym Wydziału omówiono szereg zagadnień i propozycji dalszej współpracy. Dziekan Wydziału Pani Profesor dr hab. inż. JOANNA BZÓWKA wręczyła Kol. Jakimowiczowi Monografię Wczoraj i dziś Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Z kolei prezes Jakimowicz wręczył Pani Dziekan monografię 70 lat Oddziału SITK RP w Katowicach. Profesor Joanna Bzówka jest członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Drogownictwo” wydawanego przez Zarząd Krajowy SITK RP.
Na zakończenie spotkania pracownicy Wydziału zaprezentowali swoje laboratoria badawcze.

09 lutego
Pierwsze spotkanie Komisji Informacji i Promocji SITK RP pod przewodnictwem Kol. Katarzyny Gawlik-Tarnowskiej.

30 stycznia 2023 – 31. Finał WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
odbywać się będzie pod hasłem: „Żyj zdrowo w zdrowym świecie” a celem będzie zbiórka środków na walkę z sepsą.

18 stycznia
Pierwsze w tym roku spotkanie Zarządu Oddziału pod przewodnictwem Prezesa Oddziału Kol. Jerzego Jakimowicza. Omówiono plan pracy Oddziału na rok 2023, uwagi i wnioski. W spotkaniu uczestniczyli zastępca prezesa Kol. Piotr Bastek, zastępca prezesa Kol. Maciej Duch, członkowie zarządu kol. kol. Barbara Holy, Jacek Walczyński, członek honorowy Jan Taborski, przewodniczący komisji rewizyjnej Kol. Zbigniew Herisz, członek komisji rewizyjnej Kol. Bogusław Biolik oraz przedstawiciele kół kol. kol. Bartłomiej Grzesik i Roman Kalinka. Tematem wiodącym była możliwość zorganizowania w roku bieżącym konferencji tematycznej.Rok 2023 — Witamy w Nowym Roku

10 grudnia
Koło nr 25 przy ZWUS Alstom zorganizowało wycieczkę techniczna do Tramwajów Śląskich — Zajezdni nr 2 w Katowicach-Zawodziu. Zainteresowanie było ściśle powiązane z tematyką produkcyjną Allstomu, który jest jednym z wiodących producentów systemów transportu szynowego.

### W środę 7 grudnia br. odbyło się ostatnie w 2022 roku spotkanie Zarządu Oddziału z przedstawicielami kół. Spotkanie miało uroczysty charakter związany z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia i zakończeniem roku. Prezes JERZY JAKIMOWICZ podziękował zebranym, przedstawił sprawozdanie z działalności i plany na przyszłość oraz wręczył wyróżnienia i drobne upominki: Pawłowi Kalinowskiemu, Bartłomiejowi Grzesikowi i Bogusławowi Biolikowi. Poinformował również o przyznaniu uprawnień Rzeczoznawcy SITK Kol. Markowi Sulejewskiemu w dziedzinie geologii.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Śląskiej Rady NOT i przedsiębiorstwa Alstom.

  • ## 30 listopada – 2 grudnia 2022, Zakopane, XXI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”. ALSTOM ZWUS sp. z o.o. Złotym Partnerem Konferencji.
  • W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele ALSTOM ZWUS, w tym również reprezentanci naszego Koła nr 25
  • W sesji „Bezpieczeństwo i zarządzanie w transporcie szynowym” Dyrektor zarządzający Alstom ZWUS, Adam Juretko przedstawił prezentację „Dziedzictwo, ciągłość i nowoczesność” poświęconą historii oraz planom rozwoju katowickiego zakładu Alstom, który jest liderem polskiego rynku w branży sterowania ruchem kolejowym.

# 02 listopada br. Spotkanie wiceprezesa Zarządu Oddziału Kol. Maciej Ducha z członkami koła nr 7 w siedzibie PKP CARGO SA Śląskiego Zakładu Spółki w Tarnowskich Górach. Omawiano możliwość zorganizowania konferencji nt. Bezpieczny Tabor w czerwcu 2023 r.

*** 13 – 16 października Oddział Krakowski SITK RP zorganizował szereg imprez przypominających 175-tą rocznicę utworzenia kolei w Krakowie. W uroczystościach promujących ten doniosły jubileusz uczestniczył Prezes Oddziału w Katowicach Kol. Jerzy Jakimowicz.

* W środę 19 października br. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału. Omówiono sprawy:
Realizacja planu pracy na 2022 r.
Projek planu pracy na 2023 r.
Sprawa Kolei Śląskich – rezygnacja z członka wspierającego
Sprawa nadania tytułu rzeczoznawcy p. Markowi Sulejewskiemu
Konferencja „175 lat Kolei w Krakowie” – omówienie
Nowi członkowie (Anna Maciąg koło nr 7)
Spotkanie świąteczne

** Powakacyjne zebranie.
W poniedziałek 26 września br. zebrał się Zarząd Oddziału SITK RP, któremu przewodniczył prezes Kol. Jerzy Jakimowicz. Omówiono m. in. następujące tematy:
– realizacja planu pracy w 2022 r. w zakresie spotkań członków zarządu z prezesami kół,
– stan Koła nr 26 w Kolejach Śląskich
– propozycja wiceprezesa M. Ducha w zakresie utworzenia koła w ZLK Tarnowskie Góry,
– działalność Koła nr 2,
Ustalono przedstawicieli Oddziału w Komisjach i Klubach działających przy Zarządzie Krajowym.
Przedstawiono informację z udziału członków oddziału w Targach INNOTRANS w Berlinie.
Przedstawiono wniosek Kol. M. Sulejowskiego na Rzeczoznawcę SITK.
Omówiono propozycje wnioski i uwagi do planu pracy na rok 2023.

Firma Alstom ZWUS sp. zo.o. działa obecnie jako ALSTOM SA Oddział w Katowicach. Tym samym zmienia się nazwa Koła nr 25 jako działające przy ALSTOM SA Oddział w Katowicach.

Spotkanie świąteczno-noworoczne i podsumowanie roku 2023
07. grudnia 2023 na spotkaniu Zarządu Oddziału, prezesów i przedstawicieli kół, Prezes JERZY JAKIMOWICZ wręczył upominki prezesom kół nr 14 i 25 w podziękowaniu za owocną działalność. Wręczono także legitymacje nowym członkom i odznaki SITK. Wspólnie omawiano działalność w kończącym się roku i podsumowano uczestnictwo członków Oddziału w spotkaniach i zebraniach międzyoddziałowych