Spotkanie Zarządu Oddziału

Powakacyjne zebranie.
W poniedziałek 26 września br. zebrał się Zarząd Oddziału SITK RP, któremu przewodniczył prezes Kol. Jerzy Jakimowicz. Omówiono m. in. następujące tematy:
– realizacja planu pracy w 2022 r. w zakresie spotkań członków zarządu z prezesami kół,
– stan Koła nr 26 w Kolejach Śląskich
– propozycja wiceprezesa M. Ducha w zakresie utworzenia koła w ZLK Tarnowskie Góry,
– działalność Koła nr 2,
Ustalono przedstawicieli Oddziału w Komisjach i Klubach działających przy Zarządzie Krajowym.
Przedstawiono informację z udziału członków oddziału w Targach INNOTRANS w Berlinie.
Przedstawiono wniosek Kol. M. Sulejowskiego na Rzeczoznawcę SITK.
Omówiono propozycje wnioski i uwagi do planu pracy na rok 2023.

W środę 19 października br. odbyło się spotkanie Zarzadu Oddziału. Omówiono sprawy:

  1. Realizacja planu pracy na 2022r.
  2. Projekt planu pracy na 2023r.
  3. Sprawa Kolei Śląskich – rezygnacja z członka wspierającego
  4. Sprawa nadania tytułu rzeczoznawcy p. Markowi Sulejewskiemu
  5. Konferencja „175 lat Kolei w Krakowie” – omówienie
  6. Nowi członkowie (Anna Maciąg koło nr 7)
  7. Spotkanie świąteczne

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *