Relacja ze spotkania międzyoddziałowego w Białymstoku 16 – 17.10.2022.

…dziękujemy bardzo Oddziałowi w Białymstoku (facebook.com/SITK.Bialystok) za znakomitą organizację obrad, stworzenie okazji do koleżeńskiej wymiany doświadczeń jak również integracji naszego środowiska (bardzo interesujący program zwiedzania Białegostoku). W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Krajowego SITK RP – dr inż. Jacek Paś, co świadczy o randze tego wydarzenia w tegorocznym planie pracy stowarzyszeniowej. Przedstawiciele Oddziałów SITK zaprezentowali swoje sukcesy oraz wyzwania, a przekazane dobre praktyki mogą być z powodzeniem wykorzystywane w innych regionach. Nasz katowicki Oddział reprezentował Wiceprezes Zarządu – Piotr Bastek, który przedstawił dotychczasowe działania oraz plany na przyszłość.
9 zdjęć

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *